Dokumentumokból egyértelműen beazonosítható, hogy Gulyás József kócsagőr volt az első olyan személy Magyarországon, akit hivatásszerűen a természeti értékek védelmére alkalmaztak. A kis-balatoni kócsagtelep hivatásos őr által történő őriztetése tekinthető a hazai intézményi természetvédelem első mérföldkövének.

A magyarországi természetvédelem történetének kutatásakor magától adódik a kérdés, ki lehetett a második természetvédelmi őr? Ennek megválaszolása már korántsem olyan egyszerű, mint az első őr esetében. A szervezett természetvédelem egyik első hazai szervezete, a Herman Ottó által alapított, a kis-balatoni kócsagtelep védelmének megszervezésében is kulcsszerepet játszó Magyar Ornithológiai Központ második legfontosabb célja az észak-kiskunsági tojásszedés felszámolása volt. Intézkedéseik felgöngyölítésekor hamar világossá vált, hogy az itt megindult aktív védelmi tevékenység nem volt konkrét személyhez volt köthető, ezért egyetlen személy szakmai életútjának végigkövetése helyett könyvünk a térségben megkezdett korabeli természetvédelmi tevékenységeket mutatja be néhány kulcsszereplő életútját is kisebb-nagyobb terjedelemben felvillantva.