A réti mészkő a Duna–Tisza köze ma már szinte teljesen elfeledett geológiai képződménye, mely tartóssága miatt nem vetekedhetett ugyan a hegyvidéki kőzetekkel, de helybeli bányászata, és így olcsósága miatt a „Két víz közén” nagy területen használták építőanyagként az Árpád-kortól folyamatosan egészen a 1970-es évekig. A modern építőanyagok alkalmazása, hajdani épültek lebontása és gondozatlansága következtében ma már szinte alig-alig ismerhetjük. Jelen kötet ismeretterjesztő szándékkal készült. Célja a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság működési területén, továbbá a szerb határ menti régióban megtalálható réti mészkő természetes előfordulásainak és felhasználásának bemutatása, vizsgálatukkal kapcsolatos eredmények, kérdések felvillantása múltunk, kulturális és természeti örökségünk megőrzésének érdekében.