A szervezett, intézményes hazai természetvédelem kezdő mérföldkövének a kis-balatoni kócsagőr 1922-től történő alkalmazását tekintjük. Az azóta eltelt évszázadban számos munkatárs dolgozott a természetvédelemmel foglalkozó országos hatáskörű szervezeteknél, területi igazgatóságoknál, felügyelőségeknél, természetvédelmi kezelőknél és nemzetipark-igazgatóságoknál. Nyugdíjba vonulásukat követően sokuk kikerül a rivaldafényből, és nevük halálukat követően csak munkahelyi anekdotákban, egy-egy kiadvány címlapján vagy szövegében, esetleg egy bemutatóközpont, erdészház vagy az adott nemzetipark-igazgatóság kezelésében álló egyéb létesítmény elnevezésében marad fenn az utókor számára. Tovább növeli a természetvédelem és az elért eredmények megőrzése iránti elkötelezettségünket, ha tudjuk, kiknek a – sokszor verejtékes – munkáját folytatjuk tovább. Ezt az összeállítást ugyanakkor nem csupán a természetvédelemben ma is aktív dolgozóknak ajánljuk, hanem mindenkinek, aki e szakterület iránt érdeklődik.

E kötet az állami természetvédelem 188 elhunyt dolgozójának az életrajzát tartalmazza a nemzetipark-igazgatóságok és hatósági szervezetek még aktív vagy nyugdíjas munkatársainak lelkes adatgyűjtő munkájára alapozva. Egy ilyen gyűjtőmunka mindig hagy hátra feltáratlan pontokat, hiányosságokat nevek vagy legalább életrajzi információk terén. E könyvet egyfajta alapkőletételnek szánjuk a további adatgyűjtést, hagyományápolást ösztönzendő. Ugyan nem volt mód itt a közülünk eltávozott civil természetvédők életrajzainak a feldolgozására, az ő emlékük előtt is tisztelgünk.

A szerző, dr. Magyar Gábor már középiskolás korában kapcsolatba került különböző társadalmi szervezetek önkénteseként a természetvédelemmel, három évtizede pedig hivatásszerűen is e területen dolgozik, jelenleg az Agrárminisztérium Természetmegőrzési Főosztálya vezetőjeként. Munkássága az Aquila című madártani folyóirat szerkesztőjeként és több szakkönyv szerzőjeként, továbbá az Állatorvostudományi Egyetem címzetes docenseként és a Soproni Egyetem címzetes egyetemi tanáraként az oktatás révén is összefonódik e szakterülettel.